o360-coincidence

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି
ମାର୍ଫତ-ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି,
ପୁରୀ, ଓଡିଶା

ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏକ ସଂଯୋଗ ବେଳାରେ
ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଜଣେ (ସୌମ୍ୟ-ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ)ସୁଜନର |
ସୌଜନ୍ୟତାମୂଳକ ସମ୍ଭାଷଣ, ପରେ
ସର୍ତ୍ତହୀନ ସମୀକ୍ଷାୟନ ଦ୍ଵାର |
ସୀମାହୀନ ସ୍ଵପ୍ନସବୁର ସମ୍ଭାବନାମୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ସାକାର ହେବାର ସଞ୍ଚରିତ ଆଶାରେ ମୋର,
ସେବିଲି ଅବିରତ ବାଧ୍ୟପ୍ରାୟ,
ସଜାଇଲି ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେଖ ତାର |

ସୃଷ୍ଟି-ସର୍ଜନା ସାର୍ଥକ ପାଇଁ
ସମର୍ପି ଦେଲି ଏ ସାରା ସଂସାର |
ସାଦରେ ଆଉଁସି ଦେଲି
ସଙ୍କୋଚ ହଟାଇ ଦୂର |
ସଂକ୍ରାମକ ରୂପେ ଆବୋରି ବସିଲା ଯାହା
ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ମୋର |
ସନ୍ତର୍ପଣେ ଆଗେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦୂର |

ସଜା- ଏ ନଜରବନ୍ଦୀ ବା ଜୀବନ ଇ କାରାଗାର |
ଶାନ୍ତି- ସେ ଅବସ୍ଥାର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପାନ୍ତର |
ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ରଷ୍ଟା-ସନ୍ଧାନୀ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାର |

“ସଂଯୋଗ”- କେତେ ରୂପ ତୋର, କେତେ ଅବତାର ?
ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ, ସେ ଯେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର |
ସନ୍ଧାନ, ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗର |