o360-poem-three-single-verses

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି
ମାର୍ଫତ-ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି,
ପୁରୀ, ଓଡିଶା

ଅତୀତ:
ସମୟ ଯାହାର ବ୍ୟାପ୍ତି,
କେବଳ ବିସ୍ତୃତିରୁ ବିସ୍ମୃତି;
ପରିଣାମ-ଲାଭାଂଶ ବା କ୍ଷତି
ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସହମତି |

ବର୍ତ୍ତମାନ:
ସମୟ ଯାହାର ମାନ,
ଏବେ ଯାଏଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ;
ଏକ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ,
ଅତୀତର ସମୀକ୍ଷାୟନ ଓ
ଭବିଷ୍ୟତର ଆବାହନ |

ଭବିଷ୍ୟତ:
ସମୟ ଯାହାର ପଥ,
ପ୍ରାୟତଃ କପୋଳକଳ୍ପିତ;
ଅର୍ଦ୍ଧ ମିଥ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ,
ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦବୃତ୍ତ |