o360-poem-life-lesson

ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ରଥ,
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ

ଜୀବନ ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଶେଷ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ
ସମାପନ ନୁହେଁ,
ଯେତେବେଳେ କର୍ମମୟ ହୁଏ କରେ ବିଜ୍ଞାପନ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହେ (୧)

ୟା’ର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଏ ପରିବେଶର
ନୀତି ନିୟମରେ,
ବୟସର ପରିମିତି ମାପି ହୁଏ ବଞ୍ଚିବାର ପରିବେଗ ଠିକ୍ ଥିଲେ
ସମ୍ପର୍କର ବୈର୍ଘ୍ୟ ଆକାରରେ (୨)

ଆଉ ପୁଣି ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ରମାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ
ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ଭୂଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ,
ବୀଜଗଣିତର ସବୁ ପାଠ ଠିକ୍ ଠାକ ଲାଗେ
ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ସମାଧାନ କଲେ (୩)

ଜୀବନର ଇତିହାସ ଯେତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ
ସେମିତି ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ,
ଭୂଗୋଳ ତା’ର ବାସ୍ତବରେ ବହୁ ଦନ୍ତୁରୀତ
ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ତଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ (୪)

ସାହିତ୍ୟହିଁ ହାର୍ ମାନେ ଭାଷାର ଲାଞ୍ଛନା6ର
ସରସତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି,
ପରିଭାଷା ବି ଭୂଲହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତାଡନାରେ
ନୀରବରେ ମରି ମରି (୫)

ଆଇନାରେ ଛବି ଦେଖି ଭୟ ଲାଗେ
ଅତୀତକୁ ଦେଖିଚାହିଁ,
ମନହୁଏ ପୁଣିଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇ
ବିଗତ ଜୀବନ-ସାରଣୀକୁ
ସଜାଡନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ (୬)