o360-poem-my-village

ସୁନ୍ଦର ଆମ ଗାଁ ଘର
ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବାଡ଼ି ବଗିଚ଼ା
ଭାରି ମନୋହର ଗଛ ଲତା
ସୁନ୍ଦର ପାଖ ଅଳକା ନଈ (୧)

ସୁନ୍ଦର ସେଇ ପାଣି ପବନ
ବହୁ ଆଦରର ସାଇ ପଡ଼ିଶା
ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖର ଠାକୁର ବେଢ଼ା
ସୁନ୍ଦରର ପୁଣି କଳନା ନାହିଁ (୨)

ସୁନ୍ଦର ଆମ ସବୁଜକ୍ଷେତ
ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଆମ୍ବତୋଟା
ଭାରି ମଧୁର ସେ କୋଇଲି ସୁର
ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ହଳିଆଭାଇ (୩)

ମାଣବସା ପରେ ଶାମ୍ବଦଶମୀ
ଦୋଳ ମେଲଣ ଓ ରଜପରବ
ପୋଡ଼ପିଠା ସାଥେ କଉଡ଼ି ଖେଳ
ଗାଆଁ ପାର୍ବଣ ଘଣ୍ଟ ଶୁଭଇ (୪)

ବାରମାସେ ପୁଣି ତେର ପରବ
ବୋଉହାତଗଢା ପିଠାପଣା
ଖୁଡୀ – ଦେଠେଇଙ୍କ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟି
ହୁଳହୁଳି ସାଥେ ଶଙ୍ଖଶୁଭଇ (୫)

ସୁନ୍ଦର ଆମ ଜେଜେ, ମା
ସୁନ୍ଦର ଆମ ବାପା, ବୋଉ
ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର
ଆହୁରିସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ, ଭାଇ (୬)

ସରସ ମଧୁର ଗାଁ ଚ଼ଳଣି
ରଙ୍ଗ ଭରା ସେଇ ମଜାମଉଜ
ମନ ହୁଏ ମୁଁ ଯେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ
ସହର-ଛାଡି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫେରି (୭)

ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ରଥ,
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ