featured-poem-o360

ପୃଥିବୀ ସାରା ପଡିଛି ହୁରୀ
ନାଁ ତା’ର କରୋନା ମାରୀ
ଜନ-ଜୀବନ ଦେଲଣି ସାରି ||

ଚୀନ ଦେଶୁ ଜାତ କରୋନା ରାଜା
ଦେଶେ ଦେଶେ ବୁଲି ଦେଉଛି ସଜା
ଭାରତେ ଆସିଛି ଉଡାଇ ଧ୍ୱଜା ||

ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା
ଉଡାଇ ଦେବୁନି କରୋନା ଧ୍ୱଜା
ନବୀନ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ପରଜା ||

ଡ଼ରିବୁନି ଆମେ ତୁମ ଆଗରେ
ଆମ ସୁରକ୍ଷାହିଁ ଆମ ହାତରେ
ବନ୍ଦ ଘରେ ରହି ଲଢ଼ିବୁ-ତୁମ ସାଥିରେ ||

ଭାରତେ ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର
ବହୁ ମହାମାରୀ କଲେଣି ଦୂର
ଚାଲି ଯାଉ ସେହିକରୋନା ଡର ||

ବାଲ୍ୟବୃଦ୍ଧ ମିଶି ମାରୁଛୁ ତାଳି
ବାଟ ଦେଖାଉଛୁ ଜାଳି ଦୀପାଳୀ
ମେଲାଣି ନିଅ ଆମ ମାଟିରୁ, ନକରି ଡେରି ||

ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି