o360-poem-salt-of-life

ଜୀବନଟା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ୟା’ର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଜନ୍ମ ଅବା ସୃଷ୍ଟି
ଆରମ୍ଭ ଶୈଶବରୁ-ସଂସାରହିଁ ମାଧ୍ୟମ ତା’ର (-)

ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ-ବ୍ୟାପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହ
ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ରଖି
ବ୍ୟବହାର ଦିଏ ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପରି
ଯେତେ ଦ୍ରବ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ-ସବୁ ମିଳେଇଯାଏ,
ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶର ଆବିଳତା-ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ
କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ- କୈଶୋରରେ (୧)

ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା-କଳ୍ପନାବିଳାସୀ, ଅସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ସହ,
ନିଚ୍ଛକ-ମୋହ-ଆସକ୍ତି ଉତ୍‌ପ୍ରେରକ ରୂପେ
ତ୍ଵରାନ୍ଵିତ ହୁଏ,
ସମୟକ୍ରମେ ପୁଣି ଆସିଯାଏ ଯୁବାବସ୍ଥା (୨)

ସୃଷ୍ଟିକରି ସ୍ଵାର୍ଥପର ମତଲବୀ ଦୁନିଆଁର ଏକଚାଟିଆ-ଅର୍ଥଲୋଭୀ
ଅନୁରାଗହୀନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର
ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ-ଅର୍ଥାତ୍
ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣଟିଏ (୩)

ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆସିଯାଏ-ବୟସର କ୍ଲାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନର
ଜର୍ଜରିତ-ପରିପକ୍ଵ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ
ପରିଣତହୁଏ ଅତିପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣଟିଏ
କିନ୍ତୁ ମନ ଚାହେଁ ଫେରନ୍ତି କି?
ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ
ନିର୍ମଳ ଅନାବିଳ ସୃଷ୍ଟିର ସେଇ
ମୌଳିକ-ଆଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଶୈଶବକୁ? (୪)

ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ରଥ,
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ