ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ସିନେମା
ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍, ମାଲାୟାଲାମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣକ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ...

ବଶୀକରଣ
ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫେରେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ଆଖି, ମନ ଫେରେନାହିଁ ମନ ଫେରେନାହିଁ । ...

ମୁଁ ତା' ଭଳି ଦିଶୁଛି ଏବେ
ଏସବୁ ମୋର ନୁହ ଭାବୁଛି, ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଅବିକଳ ତା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ...