ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଓଡିଶାରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ

ହୋଲି, ବସନ୍ତର ଆରମ୍ଭକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ ଓଡିଶାରେ "ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା" ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ | ଓଡିଶାରେ ହୋଲି କେବଳ ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ |
ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏହି ଉତ୍ସବର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ |

ଏହା ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଦଶମ ଦିନ ଫାଲଗୁନ୍ ଦଶମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଚାରିରୁ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ  | ଏହି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଯାହା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା |

Leave a comment