ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ

ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କ ରଚିତ "ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ" ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବିଭାଜନର ସବୁ ସୀମାରେଖାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରେ । ଜୀବ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସବୁ ବୈଷମ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ମହାସାମ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ୬ଟି ଶ୍ଳୋକର ମୂଳ ସୂତ୍ର । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ମୁକ୍ତ ମର୍ମାନୁବାଦ ।
ରାଜା ରବି ବର୍ମାଙ୍କ ତୂଳିରେ ଆଦି ଶଙ୍କର, ସୌଜନ୍ୟ: ୱିକି କମନ୍ସ

ମୁଁ କିଏ, କେହି ବି ନୁହଁ ମୁଁ 

ନା ମନ, ନା ବୁଦ୍ଧି, ନା ଚିତ୍ତ, ନା ଅହଂକାର 

ନା କାନ ନା ଜିଭ ନା ଆଖି ନା ନାକ 

ନା ମୁଁ ଭୂମି 

ନା ମୁଁ ଆକାଶ 

ନା ଅଗ୍ନି, ନା ପବନ 

ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।  

 

ମୁଁ ଏ ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ 

ନା ମୁଁ ପ୍ରାଣ, ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ନା କୋଷ 

ଏ ହାତ ଓ ପାଦ, ଏ ରକ୍ତ, ମେଦ ଓ ମାଂସ 

ନା ଏ ଦେହର ଅସ୍ଥି ଓ ଚମ 

ନା, କିଛି ବି ନୁହଁ ମୁଁ । 

ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।  

 

ମୁଁ ପାପରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବି ପୂଣ୍ୟରେ 

ନା ସୁଖରେ ନା ଦୁଃଖରେ

ନାହିଁ ବି ମନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ଦିରରେ 

ନା ତୀର୍ଥ, ବେଦ କି ପୂଜା ଉପଚାରରେ । 

ନା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ, ନା ଖାଦକ 

ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।  

 

ନା ମୁଁ ବିଦ୍ଵେଷର ଘୃଣା 

ନା ମୁଁ ଲୋଭ କି ମୋହ 

ନା ମୁଁ ଗର୍ବ ବା ଗୌରବର ପତାକା 

ନା ମୁଁ ଧର୍ମର ଉପଚାର 

ନା ମୁଁ ଅର୍ଥର କ୍ଷମତା 

ନା ମୁଁ କାମନାର ନିଶା 

ନା ମୁଁ ମୋକ୍ଷର ପିପାସା

 ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।  

 

ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ନୁହେଁ 

ମୁଁ ଜାତିଭେଦର ବିଭାଜନ ବି ନୁହେଁ 

ମୁଁ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ବି ନୁହେଁ 

 ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।  


ମୋର ରୂପ ନାହିଁ

ମୋର ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ

ମୁଁ ସବୁକିଛି, ମୁଁ ସବୁଠି

ମୁଁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ 

ମୁଁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ 

ମୁଁ ମୁକ୍ତିରୁ ବି ମୁକ୍ତ । 

 ମୁଁ ସତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା 

ମୁଁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି 

ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ମଗ୍ନତା । 

ମୁଁ ଇ ଶିବ, ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ।

----

ମୂଳ ରଚନା - ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟ

ମର୍ମାନୁବାଦ - କେଦାର ମିଶ୍ର 


Leave a comment